..samen bereiken we het doel test het zelf >>

kwaliteitszorg

 

kwaliteitsdefinitie

Tijdens de kwaliteitsdefinitie bepalen we waar het te ontwikkelen systeem aan dient te voldoen om aan uw eisen en wensen tegemoet te komen. Hiervoor worden allereerst uw Kritische Succes Factoren (KSF) vastgelegd. Vanuit de KSF's worden meetbare acceptatiecriteria afgeleid. Dit zijn de eisen waar het systeem aan dient te voldoen om door u geaccepteerd te worden. Ze zijn input voor het testtraject. In deze fase vindt ook de risicoanalyse plaats. Tevens wordt het projectspecifieke kwaliteitssysteem ingericht.

Infocon voert de fase kwaliteitsdefinitie uit tijdens de Conception fase van de systeemontwikkeling. Dan wordt namelijk in grote lijnen  bepaald hoe u systeem eruit gaat zien. Het resulteert in een voor u op maat gemaakt kwaliteitsplan. Het doel van het plan is het zeker stellen dat de kwaliteit die u vereist ook wordt geleverd.

 

kwaliteitsborging

Tijdens de kwaliteitsborging wordt gedurende het ontwerp en de bouw op basis van de opgeleverde tussenproducten gecontroleerd of de vastgestelde kwaliteit wordt bereikt. De (tussen)producten worden beoordeeld op grond van de daaraan gestelde kwaliteitseisen. Op deze wijze kan Infocon vroegtijdig afwijkingen constateren waardoor deze afwijkingen vroegtijdig hersteld kunnen worden. Op basis van de wet van Boehm kan u dit aanzienlijk kostenvoordelen opleveren.

Voorbeelden van de in de kwaliteitsborging door Infocon gebruikte technieken zijn collegiale reviews, expert reviews, inspecties, walkthroughs en audits.