..samen bereiken we het doel test het zelf >>

training

 

standaard of maatwerk

Ook in haar trainingen kenmerkt Infocon zich door een grote mate van flexibiliteit. Infocon biedt haar trainingen aan als 'standaard' of als 'maatwerk'. Bij maatwerk kan in onderlinge afstemming gebruik worden gemaakt van onderdelen uit het standaard materiaal. Trainingen worden bij de opdrachtgever 'in-huis' gegeven of op één van onze eigen cursuslocaties. De trainingen kunnen ook gedurende de avonduren worden gehouden, waardoor primaire activiteiten gewoon door kunnen gaan.

voor elke doelgroep

De trainingen van Infocon kunnen worden afgestemd op strategisch en operationeel niveau. De trainingen op het bestuurlijk niveau zijn kort en samenvattend. De trainingen op operationeel niveau zijn uitgebreid. Onze trainingen zijn bedoeld voor managers, zowel aan gebruikers- als aan automatiseringszijde, (aankomend) projectleiders en projectleden die op het terrein van testen en/of kwaliteitszorg in ICT-projecten taken (gaan) vervullen. Uiteraard kunnen deze trainingen ook zeer goed worden gebruikt om aanwezige kennis aan te vullen en te verversen of om kennis te nemen van dit gebied.

kwaliteitsdefinitie

De (standaard) training Kwaliteitsdefinitie richt zich met name op het vastleggen van de eisen en wensen, van de gebruiker en de opdrachtgever, waaraan het te ontwikkelen informatiesysteem dient te voldoen. Hiervoor leert u om allereerst de Kritische Succes Factoren (KSF) te bepalen. Vanuit de KSF leert u om meetbare acceptatiecriteria af te leiden. Verder maakt u zich eigen om vanuit acceptatiecriteria eisen aan (tussen)producten, processen en informatie af te leiden. Tijdens deze training leert u ook om risicoanalyse toe te passen door middel van een Product Risico Analyse (PRA) en om testkosten te begroten.

kwaliteitsborging

De (standaard) training Kwaliteitsborging behandelt de verschillende technieken die in het kader van kwaliteitsborging gebruikt kunnen worden. Aan bod komen beoordelingsgrondslagen, checklists en toe te passen toetstechnieken (reviews, inspecties en audits).

testen

Het (standaard) aanbod voor testen in ICT-projecten bestaat uit de volgende trainingen:

  • Testen volgens TMap® Next (theorie en/of vaardigheden)
  • Professioneel Testmanagement
  • Testcoördinatie in de praktijk
  • Testen voor gebruikers
  • Agile testing
  • Testtools (Selenium, SoapUI, QTP)

kennis

Infocon werkt continu aan de ontwikkeling, hergebruik en doorontwikkeling van ‘best practices’ voor de disciplines testen en kwaliteitszorg. Die kennis stellen wij aan u beschikbaar middels onze digitale online kennisbank (zie onder kennis).