..samen bereiken we het doel test het zelf >>

consultancy

Consultants van Infocon ondersteunen ICT-projecten rond de aspecten van testen en kwaliteitszorg. Zij zijn actief als (senior) tester, testanalist, testcoördinator of testmanager in alle fasen van TMap® Next.

Een testconsultant van Infocon adviseert de ICT-(project)manager over verschillende (nieuwe) testmethodes, testtechnieken en testtools om het testproces efficiënter te laten verlopen. Tevens ondersteunt hij/zij de testers bij het gebruik ervan. Dit kan door coaching, training-on-the-job en/of het geven van groepstrainingen.

Separaat, maar ook als onderdeel binnen het testmanagement voeren onze consultants de kwaliteitsdefinitie fase uit. Hierin wordt bepaald waar het systeem aan dient te voldoen om aan uw eisen en wensen tegemoet te komen en wordt er een product risico analyse (PRA) uitgevoerd.

Tijdens de kwaliteitsborging wordt op basis van de opgeleverde tussenproducten gecontroleerd of de vastgestelde kwaliteit wordt bereikt. Hierbij hanteren onze consultants toetstechnieken als inspectie, review en walkthrough.

Tijdens het testen vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Hierbij wordt getoetst en getest of datgene wat wordt ontwikkeld voldoet aan de vooraf vastgelegde specificaties en acceptatiecriteria.

Om het vak goed te kunnen uitoefenen beschikt een consultant van Infocon over een diepgaande kennis van en ervaring met testen en kwaliteitszorg. Onze consultants zijn communicatief vaardig in woord en geschrift en zijn bekend met methoden en technieken als SDM, DSDM, RAD/JAD, Agile ICT met RUP, Scrum en Prince2, en TMap® Next.

In een heren- (of dames)roeiploeg zien wij een krachtige metafoor voor ons dagelijks werk. In de boot roeien 8 mannen in één tempo, aangemoedigd door een stuurman achterin. De stuurman motiveert de ploeg, geeft door hoe ze in het veld liggen en wanneer er versneld moet worden. Vanaf de wal wordt de groep gecoacht door een tiende man: hij heeft van een afstandje beter zicht op de techniek. Samen zorgen ze met gerichte aanwijzingen dat de individuele roeiers een geheel vormen en dat er een maximale prestatie wordt neergezet.

Door deze wijze van effectieve sturing zijn onze consultants in staat om de door u gewenste resultaten op een efficiënte manier te bereiken.