..samen bereiken we het doel test het zelf >>

onze projecten

Onderstaand volgen enkele voorbeelden van testwerkzaamheden, die Infocon bij haar klanten heeft uitgevoerd.

 

PLANgroep (Culemborg)

Testmanagement en -coördinatie van het NEXT  migratie project.

 

The Greenery (Barendracht)

Testmanagement en –coördinatie van de migratie van SAP 5.0 naar 6.0 SAP ten behoeve van Fust & Verpakkingen.

 

Enexis B.V. ('s-Hertogenbosch)

Testmanagement/-coördinatie van een dritetal migratie projecten en het DaLi (Distributie Automatisering Light) project.

 

DPD (Nederland) B.V. (Best)

Testmanagement en -coördinatie van de implementatie van een ERP-pakket (JD Edwards).

 

Abvakabo FNV en FNV in Beweging

Het structureren van het testproces volgens TMap Next, parallel aan projecten en releases voor de systemen van Ledenservice en Financiën.

 

VvAA (Utrecht)

Opstellen van het ketentestplan (KTP) ten behoeve van de finale, integrale keten-/regressietest voor de implementatie van SEPA en het voeren van de regie over het uitvoeren van het ketentestplan. In het SEPA project waren 8 afdelingen, 15 informatiesystemen en de implementatie van de zogeheten Corporate Payment Hub (CPH) betrokken. Nadat de aanpassingen in processen, systemen en interfaces ten gevolge van de invoering van SEPA in de 8 deelprojecten waren gerealiseerd vond de finale keten-/regressietest plaats, waarmee moest worden aangetoond, dat VvAA in staat is om de betaal- en incassobestanden correct aan te leveren aan de bank en de terugkoppeling van de bank correct kan verwerken volgens de SEPA-regels en de bijbehorende perioden van aanlevering.

 

ABS Autoherstel (Bodegraven)

Automotive. Begeleiden/beëindigen van het contract acceptatie proces ten behoeve van een extern ontwikkeld ERP systeem.
De werkzaamheden betroffen met name het inrichten van een contractuele acceptatie procedure, welke als doel had vast te stellen in welke mate Promis aan haar contractuele voorwaarden in zake de ontwikkeling van het EAGLE systeem jegens ABS Schadeherstel heeft voldaan. De uitgevoerde activiteiten hebben geleid tot een procesverbaal van acceptatie, welke is ingebracht in de juridische procedure tussen ABS en Promis. 

 

Belastingdienst (Apeldoorn)

Overheid. Structureren/ondersteunen van het ‘white-box’ testen op het project Toeslagen, Huur & Zorg. Tevens leiding geven aan het acceptatietesten van het volgende Toeslagen release. 

 

BNP Paribas Cardif (Oosterhout, N.Br.)

Verzekeraar. Het (bege)leiden van het testtraject t.b.v. de data- en systeemmigratie.
Het (bege)leiden van het testtraject ten behoeve van de data migratie van het systeem AIA naar het systeem PEMSA ten behoeve van de verzekeringen voor Inkomen en Leven (zoals Hypotheek Opvang Polis, Life Care Overlijdensrisico, Life Care Uitvaart, e.d.).
Daarna het (bege)leiden van diverse testtrajecten voor zowel releases van als aanpassingen vanuit projecten op het systeem PEMSA.
Uitgevoerd zijn taken zowel met betrekking tot testmanagement (opstellen testplan, leiding geven aan testteam, e.d.) als testconsultancy (ondersteunen testproces op methodisch gebied).

 

Endinet (Eindhoven)

De doelstelling van het BDA project is om de buitendienst processen te optimaliseren en te uniformeren door automatisering in te voeren. Subdoelstellingen hierbij zijn:

  • Realtime  van werkopdrachten.
  • Digitaliseren werkopdrachten door middel van PDA’s.
  • Realtime inzicht hebben in juist, volledig en tijdig verwerken van metermutaties.
  • Realtime sturing in het proces om metermutaties binnen 24 uur in back office vastgelegd te hebben (wettelijke verplichting).

Binnen het BDA project is de verwerking van storingen en klachten gerealiseerd en zijn de aanpassingen ten behoeve van de prio plaatsing en uitrol van zogeheten slimme meters, geïnitieerd vanuit het landelijk project “Stroomopwaarts” en per 1 januari 2012 wettelijk verplicht, ontwikkeld, door Infocon getest en geïmplementeerd.

 

FNV Bondgenoten (Utrecht)

Vakbond. Leiding geven aan het testteam in het project Gegevensbeheer. Tevens adviseren rond de aspecten van testen (inrichten testproces).
Het project Gegevensbeheer (GGB) heeft tot doel om de kwaliteit van de bedrijfsgegevens van FNV BG, meer in het bijzonder de gegevens met betrekking tot ‘Leden’ en ‘Bedrijven’, zowel qua data zelf als de wijze waarop de organisatie en de software (d.i. Elvis, het centrale informatiesysteem binnen FNV BG) hiermee omgaan, te verbeteren. De aanpassingen in zowel data als software zijn door de business door middel van een acceptatietest gevalideerd. Het testteam bestond uit 2 functioneel beheerders en ca. 3 eindgebruikers.
Vanuit het project is ten behoeve van de lijnorganisatie een blauwdruk geschetst van de elementen (methodiek en organisatie), welke relevant zijn in het acceptatietesten van wijzigingen die ontstaan tijdens de fase ‘Gebruik en Beheer’ van Elvis.
Uitgangspunten hierbij zijn TMap® als testmethodiek en dat wijzigingen op Elvis planmatig door de leverancier (Qurius) worden ontwikkeld en opgeleverd. 

 

OHRA (Arnhem)

Verzekeraar. Voor OHRA zijn in de loop der jaren meedere projecten uitgevoerd. De volgende werkzaamheden zijn hier het meest recent uitgevoerd:

  • Het (bege)leiden van acceptatietesttrajecten ten behoeve van diverse prolongaties (met name auto-verzekeringsproducten zoals Auto, Auto Inzittenden en Rechtsbijstand en woonproducten, zoals Woonverzekering, Inboedelverzekering, e.d.).
  • Het opstellen van de requirements voor de nieuwe, in de keten te implementeren producten Motorverzekering en Pechhulp voor zowel de bestaande Autoverzekering als de nieuwe Motorverzekering (internet, frontoffice, backoffice, mainframe).
  • Het (bege)leiden van het acceptatietesttraject t.b.v. de implementatie van elektronische aangiftes van schades voor zowel het verzekeringsproduct Auto als de woonproducten Opstal, Inboedel, e.d. (internet).
  • Het (bege)leiden van het acceptatietesttraject t.b.v. de implementatie van (het voor OHRA nieuwe product) de Motorverzekering (internet, frontoffice, backoffice en mainframe).

 

Raet (Amersfoort, Den Bosch)

Het planmatig inrichten (volgens Raet/TMap®) en coördineren van de acceptatietest voor het salarissysteem PeoplePlace Payroll 2.0 (voorheen Geronimo van Getronics).