..samen bereiken we het doel test het zelf >>

Vastleggen eisen & wensen

november 18 2015

De Requirementdiscipline richt zich op het vaststellen en vastleggen van de eisen en wensen die aan een oplossing worden gesteld: de requirements.

In de procesvisie is de keyrol binnen deze discipline de System Analist. De System Analist is verantwoordelijk voor het vaststellen van de eisen en wensen en het vertalen van deze eisen en wensen in specificaties voor de realiseren oplossing. Deze specificaties worden vastgelegd in een Software Requirements Set (SRS). De System Analist wordt hierbij ondersteund door de User Interface Designer die de specificaties ten aanzien van de User Interface uitwerkt. Belangrijke reviewers binnen het projectteam voor de System Analist zijn de Project Architect en de Test Analist.

De System Analist werkt de specificaties op hoofdlijnen uit in een Use Case Model, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Proces Architectuur Model (PAM), waarin de processen en activiteiten zijn weergegeven.

De geïdentificeerde Use Cases worden vervolgens verder uitgewerkt in Use Case Specifications en Supplementary Specifications. In de Supplementary Specifications worden algemene specificaties vastgelegd die geldig zijn voor meerdere Use Cases en niet functionele specificaties. Parallel aan het optellen en uitwerken van het Use Case Model door de System Analist werkt de User Interface Designer de specificaties van de User Interface verder uit. Op niveau van het Use Case Model wordt dit vastgelegd in Storyboards en op het niveau van de Use Case Specifications in User Interface Specifications.

Het Use Case Model, de Use Case Specifications en de Supplementary Specifications vormen tezamen met de User Inter Specifications de System Requirements Set (SRS). Storyboards vormen geen onderdeel van de SRS maar zijn een middel om tot de User Interface Specifications te komen en blijken in de praktijk zeer bruikbaar als basis voor discussie.

[..lees verder..]

Lees meer over hoe we testen