..samen bereiken we het doel test het zelf >>

Tooling vereist structurering

februari 15 2018

Een van de voorwaarden voor testautomatisering is een gestructureerde testaanpak. Maar, wanneer is een testaanpak gestructureerd?

Om dit duidelijk te maken wordt allereerst (kort) ingegaan op de test(automatiserings)piramide, die aangeeft dat een testset moet bestaan uit een brede basis van unit tests, een kleinere middenlaag van integratietests en een nog kleinere toplaag van end-to-end tests.

Daarna gaan we dan in op het afleiden van testgevallen en het beschrijven van testgevallen.

En tot slot lichten we gestructureerd testen en scrum toe.

[..lees meer..]

 

 

Lees meer over hoe we testen