..samen bereiken we het doel test het zelf >>

SAFe en Testen

december 15 2018

De SAFe 4.6 release heeft meer focus op kwaliteit dan de vorige versies, maar vanuit onze expertise voegen we enkele extra maatregelen toe, die test-/QA-professionals kunnen gebruiken als toegevoegde waarde. Uitgangspunt hierbij is de noodzaak om het kwaliteitsdenken niet alleen op het teamniveau, maar ook op hogere niveaus in de organisatie te introduceren. In deze bijdrage geven wij enkele suggesties hiervoor.

[..lees meer..]

Lees meer over hoe we testen