..samen bereiken we het doel test het zelf >>

Reduceren testkosten

juni 1 2015

Geen enkel bedrijf ontkomt er aan, kostenbesparingen zijn aan de orde van de dag. Maar kun je op een creatieve
manier er van de nood een deugd maken? Kunnen testers ook bijdragen aan de noodzaak om kosten te besparen zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de opgeleverde software?

Infocon vindt, dat er in testland veel laaghangend fruit te plukken is. Testers kunnen in onze optiek hiervan zonder veel moeite drie vruchten plukken, die van procesaanpassingen, die van attitude en die van de inzet van tools.

Bijgaand document gaat in op de eerste vrucht: proces(visie)aanpassingen.

Hierbij wordt er alleereerst ingegeaan op procesaanpassingen, die sterk kosten reducerend kunnen werken. Een testpak die alle hierboven genoemde elementen in zich heeft en daarmee impliciet de kosten voor software testing reduceert is Session-Based Test Management, afgekort tot SBTM.

SBTM is een techniek voor het managen van exploratory testing. Exploratory testing geeft een ‘real-time’ controle over risico’s en dekkingsgraad gedurende het testen, en SBTM geeft controle mogelijkheden voor het exploratory testing proces. Een van de voordelen van SBTM is, dat het impliciet kan voorzien in ‘metrics’ voor het meten van de voortgang (‘sessions’) en het kwantificeren van de dekkingsgraad (‘coverage’).

Een test charter begint met het definieren van het basis testdoel. Hierna worden alle dekkingsgebieden en risico’s in relatie tot het testdoel inzichtelijk gemaakt.

[..lees verder..]

 

Lees meer over hoe we testen