..samen bereiken we het doel test het zelf >>

Procesvisie & testen

januari 5 2016

In de Testdiscipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het  gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie. Hierbij wordt getoetst en getest of datgene wat wordt ontwikkeld voldoet aan de vooraf vastgelegde specificaties en acceptatiecriteria.

Infocon's keyrollen binnen deze discipline zijn de Test Manager en Test Analist. De Test Manager is verantwoordelijk voor alle testactiviteiten binnen project en wordt hierbij ondersteund door de rollen Test Coördinator, Test Analist/Designer en Tester.

De Test Analist heeft een inhoudelijke focus en analyseert, vanuit doelstellingen, acceptatie criteria, specificaties en oplossingsrichting, de te hanteren testdoelen, testvormen en testtechnieken en passende focus voor de verschillende testsoorten. Tevens ontwerpt de Test Analist de (test)scenario’s en identificeert de te hanteren testgevallen (Test Cases).

Vanuit de analyse voedt de Test Analist de Test Manager voor het opstellen van de teststrategie en de omvang van de total test effort in het Master Test Plan.

Vanuit de keyrollen kan de organisatorische voorbereiding van het testtraject worden uitbesteed aan een Test Coördinator. Identificatie en uitwerking van testgevallen kan desgewenst worden uitbesteed aan een Test Designer.

[..lees verder..]

Lees meer over hoe we testen