..samen bereiken we het doel test het zelf >>

PRA en testaanpak

maart 1 2017

Een productrisico analyse (PRA) is bedoeld om de mogelijke risico’s in kaart te brengen bij de in productie name van een systeem. Het doel van deze risico analyse is om tijdens het testproces detectieve maatregelen uit te voeren teneinde de kans op het zich voordoen van de onderkende risico’s te minimaliseren.

Een PRA is bedoeld om keuzes te kunnen maken binnen het testtraject.  

Binnen het testtraject zijn beperkte (test)middelen en (test)tijd beschikbaar. Door de keuzes te maken op basis van de  productrisico’s kan de beperkte testinspanning verdeeld worden over de functionele en niet-functionele risicovolle onderdelen van een systeem. Hiermee kan de noodzakelijke diepgang van het testen worden bepaald. Geen risico, geen test.

[..lees meer..]

Lees meer over hoe we testen