..samen bereiken we het doel test het zelf >>

Ketenmonitoring en -beheer

oktober 20 2017

“Als monitoring van de ketens al niet is ingeregeld, is besturing van ketens ver te zoeken“.

Het ketenbeheer(proces) kan worden ingedeeld in een tweetal aspectgebieden:

1. Ketenmonitoring (op beschikbaarheid en performance) en
2. Ketenbesturing (o.b.v. SLA‘s).

Ketenbeheer is als een proces te beschouwen onder besturing van een ketenbeheerder. Hij/zij monitort en bestuurt de som van de onderliggende (domein) beheerprocessen.

Lees meer over hoe we testen