..samen bereiken we het doel test het zelf >>

Kennisbank

maart 1 2020

Infocon werkt continu aan de ontwikkeling, hergebruik en doorontwikkeling van ‘best practices’ voor de disciplines testen en kwaliteitszorg. Die kennis stellen wij aan u beschikbaar middels onze digitale online kennisbank met zogeheten 'White papers'.

White papers over de volgende onderwerpen zijn op aanvraag verkrijgbaar: 

- SAFe en testen
- Testen en testtooling
- Ketenmonitoring en –beheer
- PRA en testaanpak
- Accepteren data migratie
- ERP en business proces modeling
- Procesvisie & testen
- Vastleggen eisen en wensen
- Reduceren testkosten
- Waarom TMap Next?