..samen bereiken we het doel test het zelf >>

Introductie Selenium

april 20 2015

Het testen van software is een relatief tijdrovende en kostbare activiteit, die vaak zo'n 40% van de ontwikkelinspanning vergt. Ondanks de grote inspanning laat de effectiviteit van het testen inzake het waarborgen van de kwaliteit van de software veelal nog te wensen over. Met testtools is een aanzienlijke productiviteitsverbetering t.a.v. het testproces te realiseren.

Het toepassen van testtools biedt bijvoorbeeld het voordeel, dat het hertesten grotendeels geautomatiseerd kan worden uitgevoerd. Het automatiseren van de hertest maakt het mogelijk een volledige regressietest uit te voeren, zodat kan worden vastgesteld of de 'ongewijzigde' software nog steeds volgens de specificaties functioneert. Infocon maakt bij geautomatiseerd testen gebruik van het testtool Selenium-IDE.

Selenium-IDE (Integrated Development Environment) is het tool, welke je kunt gebruiken voor het ontwikkelen van je Selenium test cases. Het is een gemakkelijk te gebruiken Firefox plug-in. Selenium bevat ook een context menu waarmee je eerst een UI element uit de actuele pagina in de web browser kunt selecteren om daarna uit een lijst met Selenium commando’s  met voor gedefinieerde parameters het voor het geselecteerde UI element relevante Selenium commando te selecteren. Dit bespaart niet alleen tijd, maar is ook een uitstekende manier om de Selenium script syntax te leren.

[...lees verder...]

Aan de slag

Lees meer over hoe we testen