..samen bereiken we het doel test het zelf >>

Introductie procesvisie

juli 17 2015

De Procesvisie van Infocon betreft een gestructureerde aanpak van het samenspel tussen het Change Management van de Business en het Delivery Management van ICT. Het betreft hier onze generieke visie op een veranderaanpak waarbinnen ICT begrepen is en waarbinnen tevens de test discipline van Infocon het beste tot zijn recht komt.

De bijgaande introductie is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het mogelijk maken van veranderingen binnen een bedrijf, waarbij ICT van meet af aan wordt ingezet om als middel voor het bereiken van de business doelstellingen.

De procesvisie hoeft niet strak te worden gevolgd. Er kan situationeel mee worden omgegaan. De procesvisie dient als gereedschapskist waaruit bij aanvang van een project kan worden bepaald welke onderdelen uit de Procesvisie relevant zijn (‘procesvisie op maat’).

De volledige procesvisie bestaat uit een aantal fasen en disciplines. Dit leidt tot een tweedimensionale figuur, het dambord. Hierin kunnen de verschillende activiteiten worden opgehangen. In elk dambordveld zijn de processen en activiteiten te onderkennen die per fase en per discipline plaatsvinden.

 

[..lees verder..]

 

Lees meer over hoe we testen