..samen bereiken we het doel test het zelf >>

ERP en Business Proces Modeling

maart 1 2016

Een eerste onderdeel in de implementatie van ERP software is ‘Business Proces Modeling’. Deze discipline is vooral van belang om de context te beschrijven waarbinnen en waartoe (met welk doel) de verandering (de implementatie van ERP software) plaatsvindt. 

Op de organisatie en de processen vindt een analyse plaats en worden de IST- en de SOLL-situaties beschreven. De producten van Business Proces Modeling kunnen niet alleen de huidige (‘IST’) situatie beschrijven, maar ook de gewenste (‘SOLL’) situatie.

De IST- en de SOLL-situaties zijn input voor een GAP analyse. Door middel van een GAP analyse worden de mogelijkheden geïdentificeerd  en voorgesteld om de kloof tussen ‘IST’ en ‘SOLL’ te overbruggen. De ‘SOLL’ situatie dient als input voor het modelleren/inrichten van de ERP software door (consultants van) de ERP software leverancier. Een (of meerdere) ‘Conference Room Pilot(s)’, afgekort tot CRP(‘s), worden dan gebruikt door de eindgebruikers om de ERP software te valideren tegen de bedrijfsprocessen (‘SOLL’ situatie).

De rol van Business Proces Analist is verantwoordelijk voor het documenteren van bestaande en/of gewenste bedrijfsprocessen. Hij staat in nauw contact met de business en kent hun doelen.

[...lees meer]

 

Lees meer over hoe we testen