..samen bereiken we het doel test het zelf >>

Accepteren data migratie

september 1 2016

Het beleid van de overheid is er op gericht om het werkterrein van de netbeheerders langs provinciale grenzen te organiseren. Door elektriciteits- en gasnetten in deze gebieden in één hand te brengen ontstaat een situatie die duidelijk is voor klanten en een efficiëntere werkwijze mogelijk maakt.

Dit wisselen van elektriciteits- en gasaansluitingen van Netbeheerder Y naar Netbeheerder X brengt impliciet het verhuizen van aansluitgegevens van Netbeheerder Y naar Netbeheerder X, ofwel datamigratie, met zich mee.Om de definitieve proefmigratie (ook wel ‘dry run’ genoemd) en de werkelijke migratie te kunnen goedkeuren moeten acceptatiecriteria worden opgesteld.

Deze acceptatiecriteria borgen, dat er een rationeel besluit kan worden genomen over het al dan niet accepteren van de migratie en de controle en acceptatie van de migratie herhaalbaar zijn (met hetzelfde resultaat).

Op hoofdlijnen zijn er bij een migratie drie zaken die gecontroleerd moeten worden:  volledigheid, juistheid en functionele bruikbaarheid in de bestaande processen en systemen van Netbeheerder X. Voor deze drie zaken is het van belang dat de Netbeheerder X vaststelt welke mate van afwijking nog acceptabel is.

[..lees verder..]

Lees meer over hoe we testen