..samen bereiken we het doel test het zelf >>

Kennis

 • januari 27 2019

  SAFe ‘buzz’ woorden

  Test-Driven Development (TDD) is slechts een van vele ‘buzz’ woorden in de Agile wereld van nu. Test-Driven Development (TDD), Behavior-Driven Development (BDD), Acceptance Test–Driven Development (ATDD), Model-Based Testing (MBT)… De lijst is onuitputtelijk. En dus is het begrijpelijk dat men verward kan raken. Om misverstanden te voorkomen wordt... [..lees verder..]

 • december 15 2018

  SAFe en Testen

  De SAFe 4.6 release heeft meer focus op kwaliteit dan de vorige versies, maar vanuit onze expertise voegen we enkele extra maatregelen toe, die test-/QA-professionals kunnen gebruiken als toegevoegde waarde. Uitgangspunt hierbij is de noodzaak om het kwaliteitsdenken niet alleen op het teamniveau, maar ook op hogere niveaus in de organisatie te in... [..lees verder..]

 • september 28 2018

  SAFe - Een introductie

  Het succes van Scrum heeft geleid tot een toename van het aantal Scrum Teams binnen tal van organisaties en de behoefte om tegelijkertijd met meerdere Scrum Teams producten en software te ontwikkelen. In de praktijk is echter gebleken dat het niet zonder meer mogelijk is om op te schalen en de uitgangspunten van het Agile Manifesto tezamen met de ... [..lees verder..]

 • februari 15 2018

  Tooling vereist structurering

  Een van de voorwaarden voor testautomatisering is een gestructureerde testaanpak. Maar, wanneer is een testaanpak gestructureerd? Om dit duidelijk te maken wordt allereerst (kort) ingegaan op de test(automatiserings)piramide, die aangeeft dat een testset moet bestaan uit een brede basis van unit tests, een kleinere middenlaag van integratietests e... [..lees verder..]

 • oktober 20 2017

  Ketenmonitoring en -beheer

  “Als monitoring van de ketens al niet is ingeregeld, is besturing van ketens ver te zoeken“. Het ketenbeheer(proces) kan worden ingedeeld in een tweetal aspectgebieden: 1. Ketenmonitoring (op beschikbaarheid en performance) en 2. Ketenbesturing (o.b.v. SLA‘s). Ketenbeheer is als een proces te beschouwen onder besturing van een ketenbeheerder. Hij/... [..lees verder..]

 • maart 1 2017

  PRA en testaanpak

  Een productrisico analyse (PRA) is bedoeld om de mogelijke risico’s in kaart te brengen bij de in productie name van een systeem. Het doel van deze risico analyse is om tijdens het testproces detectieve maatregelen uit te voeren teneinde de kans op het zich voordoen van de onderkende risico’s te minimaliseren. Een PRA is bedoeld om keuzes te kunne... [..lees verder..]

 • september 1 2016

  Accepteren data migratie

  Het beleid van de overheid is er op gericht om het werkterrein van de netbeheerders langs provinciale grenzen te organiseren. Door elektriciteits- en gasnetten in deze gebieden in één hand te brengen ontstaat een situatie die duidelijk is voor klanten en een efficiëntere werkwijze mogelijk maakt. Dit wisselen van elektriciteits- en gasaansluitinge... [..lees verder..]

 • maart 1 2016

  ERP en Business Proces Modeling

  Een eerste onderdeel in de implementatie van ERP software is ‘Business Proces Modeling’. Deze discipline is vooral van belang om de context te beschrijven waarbinnen en waartoe (met welk doel) de verandering (de implementatie van ERP software) plaatsvindt.  Op de organisatie en de processen vindt een analyse plaats en worden de IST- en de SOLL-sit... [..lees verder..]

 • januari 5 2016

  Procesvisie & testen

  In de Testdiscipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het  gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie. Hierbij wordt getoetst en getest of datgene wat wordt ontwikkeld voldoet aan de vooraf vastgelegde specificaties en acceptatiecriteria. Infocon's keyro... [..lees verder..]

 • november 18 2015

  Vastleggen eisen & wensen

  De Requirementdiscipline richt zich op het vaststellen en vastleggen van de eisen en wensen die aan een oplossing worden gesteld: de requirements. In de procesvisie is de keyrol binnen deze discipline de System Analist. De System Analist is verantwoordelijk voor het vaststellen van de eisen en wensen en het vertalen van deze eisen en wensen in spe... [..lees verder..]

 • juli 17 2015

  Introductie procesvisie

  De Procesvisie van Infocon betreft een gestructureerde aanpak van het samenspel tussen het Change Management van de Business en het Delivery Management van ICT. Het betreft hier onze generieke visie op een veranderaanpak waarbinnen ICT begrepen is en waarbinnen tevens de test discipline van Infocon het beste tot zijn recht komt. De bijgaande intro... [..lees verder..]

 • juni 1 2015

  Reduceren testkosten

  Geen enkel bedrijf ontkomt er aan, kostenbesparingen zijn aan de orde van de dag. Maar kun je op een creatievemanier er van de nood een deugd maken? Kunnen testers ook bijdragen aan de noodzaak om kosten te besparen zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de opgeleverde software? Infocon vindt, dat er in testland veel laaghangend fruit te p... [..lees verder..]

 • mei 7 2015

  Waarom TMap Next?

  Hoe ziet een goede testaanpak er uit? (Ook) hier zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Er is echter één ding dat niet moet worden gedaan: wachten met nadenken over testen totdat er daadwerkelijk getest moet worden. Dat gaat geheid mis, want een project in de eindtestfase is meestal erg hectisch. Testen kan hierdoor in de verdrukking komen. ... [..lees verder..]

 • april 20 2015

  Introductie Selenium

  Het testen van software is een relatief tijdrovende en kostbare activiteit, die vaak zo'n 40% van de ontwikkelinspanning vergt. Ondanks de grote inspanning laat de effectiviteit van het testen inzake het waarborgen van de kwaliteit van de software veelal nog te wensen over. Met testtools is een aanzienlijke productiviteitsverbetering t.a.v. het te... [..lees verder..]